Committee Members

General Chair

Katsuyuki Suzuki
The University of Tokyo, Japan

Co Chairs

Gang Li
Dalian University of Technology, China
Tae Hee Lee
Hanyang University, Korea

Secretary General

Kazuo Yonekura
The University of Tokyo, Japan

Organizing Committee

Joo Ho Choi
Korea Aerospace University, Korea
Lixiang Gu
Beijing Institute of Astronautical Systems Engineering, China
Xu Guo
Dalian University of Technology, China
Xu Han
Hebei University of Technology, China
Hiroshi Hasegawa
Shibaura Institute of Technolog, Japan
Hai Huang
Beihang University, China
Yoshihiro Kanno
The University of Tokyo, Japan
Junji Kato
Nagoya University, Japan
Satoshi Kitayama
Kanazawa University, Japan
Dooho Lee
Dong-eui University, Korea
Jae Woo Lee
Konkuk University, Korea
Jong-Soo Lee
Yonsei University, Korea
Seungjae Min
Hanyang University, Korea
Akihiro Takezawa
Waseda University, Japan
Weihong Zhang
Northwestern Polytechnical University, China

Scientific Committee

Takanori Chihara
Kanazawa University, Japan
Jianbin Du
Tsinghua University, China
Liang Gao
Huazhong University of Science and Technology, China
Kazuyuki Hanahara
Iwate University, Japan
Kazuhiro Izui
Kyoto University, Japan
Gang-Won Jang
Seijong University, Korea
In Gwun Jang
KAIST, Korea
Chao Jiang
Hunan University, China
Zhan Kang
Dalian University of Technology, China
Sangho Kim
Konkuk University, Korea
Masakazu Kobayashi
Toyota Technological Institute, Japan
Nozomu Kogiso
Osaka Prefecture University, Japan
Ikjin Lee
KAIST, Korea
Shutian Liu
Dalian University of Technology, China
Zhiping Qiu
Beihang University, China
Takayuki Yamada
The University of Tokyo, Japan
Makoto Yamakawa
Tokyo University of Science, Japan
Gil Ho Yoon
Hanyang University, Korea
Jeonghoon Yoo
Yonsei University, Korea
Byeong Dong Youn
Seoul National University, Korea
Ming Zhou
Altair Engineering Pvt Ltd, USA

Advisory Board

Masao Arakawa
Kagawa University, Japan
Hideyuki Azegami
Nagoya University, Japan
Gengdong Cheng
Dalian University of Technology, China
Dong-Hoon Choi
PIDOTECH Inc, Korea
Baoyan Duan
Xidian University, China
Daining Fang
Peking University, China
Yoon Young Kim
Seoul National University, Korea
O Kang Lim
Pusan National University, Korea
Shinji Nishiwaki
Kyoto University, Japan
Makoto Ohsaki
Kyoto University, Japan
Gyung-Jin Park
Hanyang University, Korea
Masatoshi Shimoda
Toyota Technological Institute, Japan
Yunkang Sui
Beijing University of Technology, China
Michael Yu Wang
Chinese University of Hong Kong, China
Sung-Kie Youn
KAIST, Korea